blog

TIJD & GEDULD

Om dit soort foto’s te maken is er veel tijd en veel geduld nodig.

En een ruimte waar rommel gemaakt mag worden. En waar je de ruimte hebt om alles neer te leggen. En dus niet alleen maar een keuken, met een keukentafel van beperkte afmetingen, waarop net de witte ondergrond op past. En de garnalen nog nèt niet van tafel af kukelen. En genoeg ruimte rondom om ook nog op tafel te kunnen staan. En – ook handig – een flow van creativiteit, want anders kun je zo’n foto wel vergeten.

Dat dus…